om ytab group

Fokus på kvalitet

Kvalitet är nummer 1 för Ytab. Målet är att uppnå högsta möjliga enhetlighet och överensstämmelse vad gäller ton, glans och konsistens – och minsta möjliga nivåer av spill. Vårt kvalitetssäkringssystem uppfyller standarden för ISO9001:2008 i Ungern och IATF 16949 samt ISO14001 i Sverige. Vi använder oss regelbundet av kundernas egna processer för kvalitetskontroll, till exempel för att kontrollera färgens fästförmåga på materialet.

”I alla jobb vi åtar oss – hur litet eller stort det än är – är vårt fokus hög kvalitet, kostnadseffektivitet och punktlig leverans”

tidigt samarbete

På Ytab är vi övertygade om att det bästa sättet att uppfylla kundernas förväntningar är att på ett tidigt stadium delta i produktutvecklingen. I våra labb använder vi avancerade visualiseringsprogram för att experimentera med olika färger och tekniker innan någonting faktiskt lackeras. Vi kan tillverka och testa prototyper för att skapa en fysisk känsla av olika typer av ytfinish. Det innebär att kunderna kan prova ut dem i samband med den övergripande produktdesignen. Vi kan blanda våra egna färger och ge kunderna ensamrätt till att använda dem. Om lackningen integreras i den grundläggande designen blir lackeringsprocessen vanligtvis mer kostnadseffektiv. Att göra ett litet hål eller sätta en hängare på rätt ställe kan spara mycket pengar i lackeringsprocessen. Och en optimal fixtur, utformad för att hålla många komponenter på plats, kan generera avsevärda besparingar.

AUTOMATISERADE FABRIKER

Våra tillverkningslinjer är helautomatiserade och använder robotstyrd och digital processtyrning. Produkterna fästs på specialanpassade fixturer som vi utformar och tillverkar tillsammans med underleverantörer. De hängande produkterna passerar genom en tvättstation med integrerad avjonisering för att avlägsna statiskt elektricitet. Om det behövs passerar de sedan en flamningsstation för att maximera vidhäftningen. Robotarna applicerar en primer, färgen och eventuellt en klar skyddslack. Varje lackeringsbox följs av en torkzon. Den slutgiltiga torkningen sker sedan i en härdningsugn. En vattengardin avlägsnar överflödig spray (som sedan avskiljs från vattnet med hjälp av flockning och slamseparering). Slutligen paketerar vi produkterna i kundens egna kartonger.

Flexibel produktion

Inte alla produkter tillverkas i miljoner exemplar (eller ens tusentals). Ytab kan även ta sig an kunder med mycket korta serier. Det beror på att produktionslinjen kan ställas om från ett uppdrag till ett annat på bara några minuter. Det går till och med att utföra flera jobb efter varandra utan uppehåll – processtyrningen vet exakt när robotarna behöver byta färg och lackeringsprogram.

Engagerad personal

Ytab-koncernen har totalt ca 120 högt kvalificerade och erfarna anställda. Våra produktionsansvariga får regelbundet specialiserad utbildning, både internt och externt – från färgleverantörer och systemtillverkare. De får hjälp i sitt arbete av produktionsplanerare, kvalitetskontrollanter och logistikexperter. Våra processingenjörer arbetar med att lösa utmanande problem inom ytbehandlingsområdet, de hittar nya tekniska möjligheter och gör att det går snabbare att börja använda nya lackeringskoncept i produktionen. Tillsammans utgör de en professionell, kundfokuserad och kostnadseffektiv lackeringspartner som kan göra underverk för din produkt och verksamhet.