Hållbarhet

Hållbarhet

YTAB lägger stort fokus på Hållbarhet och vill vara en del i ett större arbete, därför har vi frivilligt valt att upprätta en Hållbarhetsredovisning som ni kan läsa om här.
Fokus är att sammanfoga Socialt, Ekonomiskt och Miljömässigt ansvar för att skapa ett hållbart företagande. Ta gärna kontakt med oss för att snacka lite Hållbarhet om ni vill!